Almedalen -18

Personskydd almedalen

Almedalen – har du tänkt på personsäkerheten?

1-8 juli 2018 genomförs Almedalsveckan som i år firar 50 år. Veckan har vuxit och antas i år som är valår slå alla rekord.

Genom sin öppenhet blir veckan en demokratifestival där alla som vill debattera samhällsfrågor har möjlighet att delta. Öppenheten och tillgängligheten under Almedalsveckan är unik både för Sverige och övriga världen.

Statsråd, politiker, företagsledare, journalister och företrädare från intresse- och religiösa organisationer träffas under veckan på tusentals evenemang spridda på flertalet arenor.

De kommer för att nätverka; när allt kommer omkring är praktiskt taget alla som du hoppas kunna ha en intressant konversation med också här. Deltagarna kommer att ta en paus från sina normala rutiner för att bygga nya kontakter och njuta av sommarstaden Visby.

För personskyddspersonalen utgör dock Almedalsveckan en rad utmaningar som är allt annat än avkopplande. För även om den övergripande säkerhetsnivån i allmänhet är exceptionellt hög i Sverige och särskilt i och runt Visby under Almedalsveckan, skapar det stora antalet skyddspersoner på ett och samma ställe i sig en risk som testar gränserna för beredskap och flexibilitet. Att det är valår och spänt politiskt läge kommer inte göra årets vecka bättre.

Vad tar du för ansvar för din personal, dina gäster och dina aktieägare?

Då trycket är högt under Almedalsveckan är det viktigt att du kommer in med din beställning omgående. Tempest finns på plats och kan hantera alla de säkerhetsutmaningar som du och din organisation kan ställas inför.

Bevakning och övervakning
Vi erbjuder bevakning av dina evenemang och lokaler med väktare eller ordningsvakter. Behövs tillfälliga inbrottslarm, metalldetektorer eller väskröntgen löser vi även det.
Personskydd
Kommer ni behöva livvaktsskydd till gäster, skyddsspaning på boenden eller överfallslarm att bära med er löser vi detta. Boka larmen och de finns på plats när ni kommer.
Personsäkerhetstransporter
Gäster som kommer in med privat- eller reguljärflyg möts på flygplatsen och tas till sina möten och tillbaka. Även eskorttjänster i samband med framträdanden.
Tekniskt skydd
Alla samtal är inte till för offentligheten. Vem använde lokalen innan dig? Tempest har kompetens på plats att genomföra sökning efter bl.a. avlyssningsutrustning.
Sjukvård
I det fall du vill ha sjukvårdspersonal på dina möten eller i dina lokaler är det någonting vi tillhandahåller.
Rådgivning
Kom i kontakt med Tempest 24/7-personal för rådgivning vid hot i Visby.

Kontakta Nicklas Durling (nicklas.durling@tempest.se) för mer information

Tempest