Vad behöver du?

Säkerhetslösningar i dag bygger i allt större utsträckning på en samverkan mellan personal och teknologi. Vi analyserar dina behov och tar tillsammans med dig fram den lösning du behöver inom säkerhet, skydd och/eller service. Vårt mål är detsamma som ditt; att hitta en så kostnadseffektiv och säker lösning som möjligt. Genom att kombinera olika alternativ av säkerhetstjänster, säkerhetsteknik och annan service kan vi hitta det alternativ som passar dig bäst.

Vi vill att du ska vara trygg i vardagen med en enkel och flexibel lösning. Vårt mål är att du skall ägna din tid och energi åt din verksamhet. Detsamma gäller de kostnader du tar för att hantera skydd, säkerhet och service. Den lösning vi tar fram tillsammans skall baseras på ett effektivt schema och att du inte behöver göra några dyra investeringar. Du hyr den utrustning och teknik du behöver av oss. När ditt avtal förnyas uppgraderar vi din anläggning så att du har modern teknik.

Ett urval av de kundsegment vi är verksamma inom:

• Bostad
• Bygg
• Enskild person
• Evenemang
• Fastigheter
• Hotell, restaurang och turism
• Industri
• Kontor
• Köpcentrum och butik
• Stat och kommun

Tempest