Rapportering och uppföljning

Vi använder oss av olika digitala rapporteringsystem, i huvudsak GuardTools men även andra kundspecifika lösningar. Med hjälp av GuardTools kan vi hantera all återkoppling som du har behov av.

Rapportering har länge varit en del av mobil bevakning – efter ronder och larmutryckningar – men långt fler säkerhetslösningar kan dra nytta av rapportering och insamling av statistik. Oavsett vilken tjänst du behöver från oss kan vi hjälpa dig med en lösning där du löpande får uppgifter och rapporter om vad vi utför, vad som händer på området där vi har närvaro och vilka åtgärder som kan behövas.

Du har möjlighet att själv nå all statistik via en nätportal som vi och Guard Tools erbjuder.

Tempest