En personlig kontaktperson

Vi är övertygade om att den som är ansvarig för leverans av framförallt tjänster måste ha en återkommande närvaro på den eller de platser där tjänsten utförs. Det låter som en självklarhet men är tyvärr inte det längre. Centralisering genomsyrar alltfler branscher, så också säkerhet. Vi tror inte det är bra och har valt att gå i motsatt riktning. Vi vill att våra uppdragsansvariga ska spendera så mycket tid som möjligt hos dig och på det område där vi tillhandahåller säkerhetslösningar eller andra tjänster.

Vi har valt att dela upp våra ansvariga i två typer av roller. Den första är den traditionella driftschefen. En person som är ansvarig för flera kunder och arbetar från en central plats. Den andra är vad vi kallar Duty Manager. Det är en person som arbetar lokalt och ansvarar för en eller ett fåtal kunder. Vår strävan är alltid efter att maximera antalet Duty Managers då vi ser stora fördelar med den rollen.

En Duty Manager från oss har ett helhetsansvar för alla tjänster vi hjälper dig med, oavsett vilka det är. Är du en stor kund kommer du ha en dedikerad Duty Manager vars arbetsplats blir hos dig. Hon eller han kommer vara din huvudsakliga kontaktperson för alla frågor, stora som små. Därutöver har din Duty Manager fullt ansvar för hela lösningen vi tillhandahåller och har både besluts- och driftsansvar. Oavsett vad det rör finns det någon på plats som kan tillhandahålla ett svar, fatta ett beslut och direkt agera för att nå bästa lösning för dig.

En Duty Manager som arbetar direkt på plats ger också den ansvariga den omfattande kunskap som vi ser som nödvändig. Vanligtvis är de som har bäst kunskap om ett uppdrag de som utför tjänsten. Är den omfattande nog kan en gruppledare eller motsvarande finnas men denne har sällan mandatet att fatta mer än enkla driftsbeslut. Om den uppdragsansvarige gör besök, om än regelbundet, kommer denne inte ha samma kunskapsnivå om driften dag till dag som de som arbetar där. Med en Duty Manager från oss ändras det. Vår Duty Manager kommer vara insatt i allt, stort som smått, och har ansvaret att fatta alla beslut som rör dig och dina behov.

Skillnaden i din vardag blir stor. Dels vet du att din dedikerade Duty Manager har fullständig insikt i allt som rör uppdraget. Du behöver inte heller söka kontakt med flera personer eller vänta på att en eller flera ansvariga i sin tur ska kontakta underleverantörer eller andra för de svar du behöver. Har du tillräckligt omfattande behov för att möjliggöra en dedikerad Duty Manager kommer mycket i din vardag bli långt enklare. Din Duty Manager är dessutom en del av den fullständiga tjänsteleveransen och inget som du bär en ytterligare kostnad för.

Tempest