Internservice

Vi erbjuder flera olika tjänster inom internservice, till exempel vaktmästare, lokalvård, specialstädning och blomvattning. Om du vill ha ett större paket tjänster inom internservice kommer en ansvarig duty manager arbeta nära dig och våra övriga medarbetare för att garantera kvalitet och långsiktig trygghet i våra tjänster.

Förutom att gå igenom ditt behov av tjänster kan vi hjälpa dig att gå igenom säkerhetsaspekterna kring era rutiner. Det kan gälla både de tjänster vi tillhandahåller och övriga tjänster med er eller andras personal. Vi erbjuder exempelvis flera varianter av mobil bevakning i form av ronder, razziaronder, kontroll vid ensamarbete och hemgångskontroller. Du kan läsa mer under mobil bevakning.

Tempest