Services – Övriga tjänster

Vi på Tempest Security erbjuder även lösningar inom andra områden än säkerhet. Med det sagt – det blir allt viktigare att säkerhet genomsyrar alla delar av en organisation. Tillsammans kan vi gå igenom din verksamhet och se vilka möjligheter det finns att höja säkerhetsnivån på olika tjänster, utan att ge avkall på service och funktion. Om du inte har behov av direkta säkerhetstjänster kan vi hjälpa dig med en annan lösning.

Om du är i behov av flera olika tjänster kan du med fördel vända dig till oss. Genom att vi samordnar alla dina tjänster kan vi erbjuda dig en ansvarig person som hanterar alla delar av din leverans – en duty manager. Denna ansvarar för och koordinerar allt från säkerhetstjänster till receptions- och vaktmästeribemanning, lokalvård, markskötsel och mycket annat. Din duty manager överser alla aspekter av leveransen och garanterar de säkerhetskrav som din verksamhet ställer.

Även du som har en verksamhet med begränsade behov och önskar hjälp med enklare tjänster kan med fördel vända dig till oss. Genom våra stora bredd av både tjänster och teknik kan vi hitta den kombination som ger dig mest värde.

Tempest