Trygghetsvärdar

Många områden är mer eller mindre otrygga. Våra trygghetsvärdar hjälper fastighetsägare, kommuner och organisationer att höja säkerheten i ett område och skapa ett större lugn och ökad trygghet. Arbetet är långsiktigt och bygger till stor del på att skapa lokala relationer, såväl med näringsidkare, boende och störande element som rättsväsende, hjälpande organisationer och goda krafter. Grunden i arbetet är att verka förberedande, inte att i huvudsak reagera på problem som uppstår. Våra trygghetsvärdars syfte är att identifiera möjliga störande faktorer och verka för att de inte skall orsaka problem. Om detta ändå sker ser de till att rätt resurser rycker ut för att hantera ärendet, och stödjer dessa i den grad det behövs, exempelvis om polis eller räddningstjänst måste tillkallas.

Våra trygghetsvärdar har ofta erfarenhet av andra säkerhetstjänster eller är verksamma även inom andra säkerhetsområden, exempelvis som väktare eller i arbete med störningsjourer. Precis som vår övriga säkerhetspersonal är de utbildade för sin tjänst och har stöd från specialister och utbildare inom konflikthantering eller motsvarande.

Vid behov kan vår övriga organisation stötta trygghetsvärdarna, inte minst genom mobil bevakning. Mer information finns under utryckningstjänster.

Tempest