Skyddsvakter

Skyddsvakter arbetar på platser och områden som har särskilda skyddsbehov. Det kan röra sig om civila och militära anläggningar som har utökat säkerhetsbehov för samhällets trygghet. Till exempel försvarets områden, flygplatser, hamnar, kraftanläggningar och regerings- eller riksdagsanknutna platser.

Våra skyddsvakter är utbildade enligt polisens krav och godkända av länsstyrelsen. En skyddsvakt har utöver sin träning krav om ett högt säkerhetsmedvetande. De har ofta andra säkerhetsutbildningar utöver den som skyddsvakt, samt tidigare erfarenhet från säkerhetsbranschen. Om de behöver särskild utrustning för sin tjänst är de självfallet även utbildade och godkända för att använda denna.

Vid förhöjd hotbild eller akuta situationer kan vi stödja våra skyddsvakter med ytterligare resurser, från vidare stationär bevakning till mobil bevakning eller andra specialtjänster. Du kan även kombinera skyddsvakttjänster med andra säkerhetslösningar. Mer information finns under säkerhetsteknik, stationärbevakning och mobil bevakning.
Om du vill så går vi tillsammans igenom möjligheterna att utveckla säkerheten inför en leverans av skyddsvaktstjänster.

Tempest