Receptionsbevakning

Behöver du en större trygghet i din entré? Då kan en receptionsväktare vara rätt lösning. Förutom att hantera de tjänster som hör till receptionen så adderar de en högre säkerhetsnivå för din personal och dina besökare. Det är också en lösning som är till nytta för dig som behöver stöd på plats. Receptionsväktaren fyller med andra ord en dubbel roll.

Servicetänkande och professionalism är lika avgörande för en receptionsväktare som en icke säkerhetsutbildad receptionist. Receptionsväktare adderar säkerhet och trygghet och verkar dessutom för ett professionellt och trevligt bemötande. De är ditt ansikte utåt mot din personal, dina kunder och dina kunders kunder. Det är du som avgör om receptionsväktaren bär väktaruniform eller civil klädsel utan väktarmärken.

Alla våra receptionsväktare är utbildade inom säkerhet och vård. Förutom att tillföra ett säkerhetsmedvetande så är de dessutom redo att stödja vid olyckor och sjukdomsfall, eller om utrymning måste ske – till exempel vid brandutryckningar. De kan även fatta beslut om ytterligare åtgärder, exempelvis i form av stöd från polis eller räddningstjänst.

Beroende på hur din receptionslösning är utformad kan receptionsväktarens tjänst inkludera ronder och kontroller på andra delar av området. Om din reception är av det större slaget kan två eller flera receptionsväktare och/eller säkerhetsutbildade värdar ytterligare öka tryggheten på din arbetsplats

Om du vill samordna flera tjänster i din reception, såsom växeltelefonister, konferensvärdar, entrévärdar eller kundtjänst, så löser vi det. Läs mer om våra övriga tjänster.

Om din arbetsplats har låg bemanning eller bemannas av en ensam person, exempelvis på hotell nattetid, ger en receptionsväktare en mycket högre trygghet. För hotellreceptioner fungerar vår receptionsväktare som ordinarie personal och ger samma service till dina gäster. De arbetar med bokningar i ditt system enligt de rutiner som vi kommer överens om. Våra receptionsväktare för hotell både talar och skriver engelska. Dessutom kan de utföra kontroller och säkerhetsronder för drift, underhåll, brandskydd och bevakning, allt enligt dina behov.

Om du inte helt behöver ersätta din personal med våra receptionsväktare kan vi stödja dig på andra sätt, såväl på ordinarie arbetstid som utanför, exempelvis nattetid. Kontroller vid ensamarbete är ett sätt att öka tryggheten för din personal. Dessutom erbjuder vi andra stödjande eller kontrollerande ronder, på fasta eller slumpmässiga tider. Läs mer om mobil bevakning och kontroller vid ensamarbete.

Tempest