Butikskontroll

Din butiksmiljö kan bli tryggare med såväl personal som säkerhetsteknik. Om du behöver utökad säkerhet i en eller flera butiker och angränsande områden kan stationär bevakning eller mobil bevakning vara till nytta. Likaså tekniska lösningar som ökar säkerheten.

Ett annat alternativ är att använda butikskontrollanter – civiliklädda väktare med särskild utbildning. Våra butikskontrollanter befinner sig i din butik på fasta eller slumpmässiga tider, allt efter dina behov. Deras primära syfte är att hantera problem med snatteri och stölder. Insatserna kan vara löpande eller tillfälliga. Vid behov samordnar vi det med övriga tjänster i vårt utbud. Ofta ger en kombination av stationär bevakning med butikskontrollanter samt säkerhetsteknik störst nytta.

Vi erbjuder även riktade insatser av mer varierande slag, exempelvis spaning eller provköp. Du kan läsa mer om alla möjligheter som finns under mobil bevakning, stationärbevakning, säkerhetslösningar och personskydd. Våra särskilda bevakningstjänster, som spaning, ingår i de sistnämndas uppdragsområde.

Tempest