Stationärbevakning – Väktare

Om du behöver ett omedelbart stöd när det passar ska du välja stationärbevakning. En eller flera väktare från oss finns tillhanda enligt ett schema som du anger eller som vi lägger upp tillsammans. Det kan vara allt från ett begränsat antal timmar vid enskilda tillfällen till bemanning dygnet om.

Stationärbevakning är personalintensivt och kostar därefter, men det är också ditt tryggaste alternativ för ett omedelbart säkerhetsstöd. Våra väktare är dessutom mer än bara din säkerhetslösning. De representerar inte bara oss gentemot dig utan även dig mot dina kunder. För dem är service är lika mycket ledord som en säkerhet.

Har du inte ett löpande behov av stationär bevakning, men ett tillfälligt sådant? Det löser vi också. Vi hjälper dig hantera en större tillställning, uppträdande, stor besöksmängd eller motsvarande som kräver en utökad säkerhet.

Det finns många andra möjligheter när det gäller säkerhet som traditionellt hanteras av väktare på plats. Vi kan se över alternativ åt dig, från teknik i form av övervakning och larm till tillfällig stöttning via vår mobila bevakning – bilburna väktare som rycker ut vid behov.

Det är ofta möjligt att kombinera alla olika delar av våra säkerhets- och bevakningslösningar för att utöka säkerheten ytterligare på uppdrag som har stationär bevakning. Vi arbetar alltid tillsammans med dig för att finna ett så effektivt och tryggt upplägg som möjligt. Det kan röra sig om något så enkelt som att optimera ett schema till att introducera det senaste inom digital teknik.

Du kan läsa mer om våra tekniska lösningar under säkerhetsteknik. Andra säkerhetstjänster som kan vara intressanta för dig är mobil bevakning och ordningshållning. Allt beror på dina behov.

Tempest