Säkerhetskonsultation

Om du är i behov av stöd för att hitta en passande säkerhetslösning kan våra erfarna säkerhetskonsulter hjälpa dig. Tillsammans med dig gör vi en genomgång av din verksamhet och din vardag samt de säkerhetstjänster och den säkerhetsteknik du använder dig av i dag. Med det som grund analyserar vi de risker er verksamhet medför och vilka konsekvenser de riskerna kan medföra, vilka rutiner som kan utvecklas och vilket ytterligare skydd som är nödvändigt. Därefter går vi igenom möjligheter att förbättra din säkerhetsnivå givet de förutsättningar din verksamhet har. Del av säkerhetskonsultationen är också att ta fram rutiner för att hantera lägen när något har skett.

Våra säkerhetskonsulter finns därefter tillhanda som stöd för dig i ditt långsiktiga säkerhetsarbete. Givet ditt behov och dina önskemål gör vi återkommande kontroller och uppföljningsanalyser av din verksamhet och föreslår åtgärder när behov föreligger samt hjälper dig att implementera dessa. Vi finns även tillhanda för övriga säkerhetsärenden samt kan stödja dig vid tillfälligt förhöjd hotbild, såväl genom våra övriga säkerhetstjänster och de säkerhetstekniska möjligheter som finns. Du kan läsa mer under säkerhetstjänster, personskydd och säkerhetsteknik.

Tempest