Rapportering och uppföljning

En mycket viktig del av vårt arbete är att ge dig information om ditt säkerhetsläge och vad som händer när du inte är närvarande. Vårt främsta redskap för det är det digitala rapporteringssystemet GuardTools.

Hur vi arbetar med systemet skiljer sig åt mellan olika tjänster och dina önskemål. För vår mobila bevakning är det ett avgörande verktyg då allt arbete vi utför registreras. Detsamma gäller på många av de platser där vi har någon form av stationär bemanning. All information vi för in i systemet blir därefter tillgängligt för dig via händelserapporter, periodiska sammanställningar och/eller, om så önskas, via en nätportal.

Precis som med våra andra tjänster, anpassar vi systemet efter dina behov. Vi uppmuntrar alla våra kunder att dra nytta av de fördelar som systemet medför. Som din säkerhetspartner vill vi ge dig all information du kan behöva för att kunna fatta såg bra beslut som möjligt. GuardTools är ett utmärkt redskap för det.

Tempest