Ordningshållning

En ordningsvakt har utbildats och godkänts av polisen. Han eller hon har befogenheter att ingripa vid en störning av den allmänna ordningen. Du behöver ett tillstånd som polisen utfärdar för att ordningsvakter ska få utföra bevakning på ett område. Exempel på platser som ofta har sådana tillstånd är köpcentrum, arenor, restauranger, tunnelbanor och annan lokaltrafik, sjukhus och mässor.

Ordningsvakternas primära syfte är att upprätthålla den allmänna ordningen. De har krav på sig från polisen. Det hindrar dock inte att service mot dig, dina kunder och dina kunders kunder är mycket viktigt för våra ordningsvakter. Precis som våra väktare är de ditt ansikte utåt och ska verka för en trygg, lugn och trevlig miljö. Många ordningsvakter är dessutom utbildade väktare eller har andra säkerhetsutbildningar, vilket gör dem till en pålitlig och trygg säkerhetslösning.

I många lägen kan det vara bra att kombinera ordningshållning med andra säkerhetslösningar, såsom teknik eller annan stationär bevakning med väktare eller mobila säkerhetsalternativ. Läs mer under säkerhetsteknik, stationärbevakning och mobil bevakning.

Tempest