Utryckningstjänster

Personal på plats är i många lägen det enda sättet att hantera ett tillfälligt problem. Vi har tekniska tjänster som kan begränsa behovet av utryckningspersonal och först bekräfta att en utryckning behövs. Mer detaljer finns under säkerhetstekniska fjärrlösningar. Vid skarpa lägen kommer stöd av personal på plats vara till stor nytta.

När du har behov av utryckningstjänster tar sig vår personal till den eller de platser där larmet har utlösts. De kontrollerar området och vidtar de åtgärder som krävs. Vid behov kontaktar vi relevanta personer i din organisation, polis eller räddningstjänst och/eller jourtjänster som montör eller glasmästare. Vissa jouråtgärder, såsom skyddstäckning, kan dock vår utryckningspersonal hantera själva. Om polis eller räddningstjänst är på plats assisterar vår personal i den mån det behövs. När alla åtgärder är utförda återställs ditt larm så att du återigen har ett fullständigt skydd på objektet.

Efter en utryckning skriver vi en rapport som skickas till dig enligt överenskomna premisser. Om du använder webbtjänsten för vårt rapporteringsverktyg, kan du dessutom följa upp dina ärenden, ta fram statistik för beslutsunderlag och mycket annat.

Samordning mellan tekniska tjänster och utryckning blir allt viktigare. När vi hanterar alla aspekter av din säkerhetslösning ser vi till att rätt insatser görs. Vi arbetar tillsammans med dig för att ta fram de premisser som ska gälla för dina objekt. Med detta som underlag uppnår vi inte bara en högre säkerhetsnivå – vi balanserar dessutom trygghet mot kostnader, allt efter vad som passar dig.

Tempest