Störningsjour

En störande boendemiljö är ett återkommande besvär för många hyresvärdar, bostadsföreningar och privatpersoner. Att använda en störningsjour för att hantera sådana problem är alltmer vanligt. Om du ansluter en fastighet till vår störningsjour kan alla boende ringa ett journummer vid en störning. Vår personal åker då till platsen, kontaktar den som har ringt, gör en bedömning av läget och beslutar om de ska söka kontakt med den eller de som stör ordningen. Om vår personal bedömer att läget är allvarligt tar de kontakt med polis. Efter utfört ärende får du en störningsrapport som beskriver involverade parter, plats, tid och åtgärder.

De som arbetar med störningsjour hos oss är ofta verksamma som väktare och/eller trygghetsvärdar och har god erfarenhet av att bedöma och hantera störande situationer. Dessutom arbetar de långsiktigt i sina områden, precis som våra trygghetsvärdar, för att ha hög kunskap om eventuella problem och hur de ska hanteras. De som är ansvariga för verksamheten har god kontakt med såväl rättsväsende som hjälpande organisationer och goda krafter som alla verkar för en trygg och lugn boendemiljö.

Tempest