Kontroll vid ensamarbete

Har du personal som arbetar ensam? Då kan vi göra tillsynsronder och stötta dem vid behov. Kontroll vid ensamarbete kan vara ett besök som ser till att de inte har problem. Detta ger dem en ökad trygghet.

Behovet av tillsyn kan bero på flera saker. Personalen kanske arbetar ensam, eller har en uppgift som gör att de är utsatt för någon sorts fara, exempelvis vid en arbetsmiljö som involverar skadliga ämnen. En kontroll vid ensamarbete är också till hjälp om platsen har problem med störande element.

Kontrollerna sköts enligt ett fast schema eller slumpmässigt, allt efter dina behov. Det kan ske via besök men kan även hanteras med tekniska lösningar, till exempel genom ett samtal och/eller överfallslarm som fjärrstyrd kontroll. Du hittar många möjligheter under säkerhetsteknik och utryckningar.

Tempest