Hundbevakning

Om du behöver förstärkt övervakning från väktare vid patrullering eller vid larmutryckningar är bevakning med hund ett bra alternativ. Det är en specialiserad väktartjänst som kan komplettera ordinarie bevakning. Passar mycket bra på områden som är stora eller svårövervakade. Hunden är tränad i att stödja väktaren och hjälper honom eller henne att uppmärksamma inkräktare.

Bevakning med hund lämpar sig även vid en förstärkt hotbild och vid kontroller av platser som trapphus, garage, lager och källare. En annan möjlighet är att använda bevakning med hund vid så kallade razziaronder. Det innebär att vi utför ett givet antal ronder slumpmässigt under en bestämd period. Variationen och det stärkta skyddet ger en mycket hög säkerhetsnivå till en begränsad kostnad.

Tempest