Hemgångskontroller

Om du har behov av att kontrollera personal när de lämnar arbetsplatsen, erbjuder vi stöd i form av hemgångskontroller. De kan röra din egen eller andra leverantörers personal – inklusive vår – som arbetar i en miljö där kontroller är nödvändiga, till exempel butiker och hotell. Hemgångskontroller är dock möjliga alternativ oavsett vilken sorts arbetsplats det handlar om.

Vanligtvis utförs hemgångskontrollerna av väktare från vår mobila bevakning. Vi kan utföra kontrollerna på de tider som du bestämmer, eller enligt ett slumpmässigt schema. Det kan ske vid enstaka tillfällen för riktade insatser såväl som löpande – allt beror på vilka säkerhetsbehov du har.

Hemgångskontroller är ett bra komplement till andra säkerhetstjänster. Du hittar fler möjligheter under bland annat mobil bevakning.

Tempest