Mobil bevakning

Om ditt behov av säkerhet begränsas till kontroller en eller några fler gånger per dygn, men tekniska lösningar inte räcker – då ska du använda våra rondtjänster. En bevakningsrond är ett mycket flexibelt alternativ som innebär att en eller flera väktare går igenom en plats eller område och kontrollerar att allt är i sin ordning. Ronden anpassas helt efter dina behov. Det kan röra sig om att bara hälsa på din personal och säkerställa att allt är bra. Det kan också röra sig om varierade besökstider, genomsökningar inom- och utomhus och verifiering av kontrollpunkter. Och mycket annat.

För större uppdrag kan vi kombinera bevakningsronder med stationär bevakning. Det är en lösning som ger dig fördelar från båda uppläggen men begränsar kostnaden. Om du har behov av ytterligare förstärkning i form av väktare med hund, ordnings- eller skyddsvakter eller annat kan vi även lösa det via mobil bevakning.

En eller flera bevakningsronder kan dessutom kombineras med kameragenomsökningar eller andra tekniska lösningar. Om du har ett begränsat eller varierande behov är mobil bevakning ett alternativ som erbjuder allt fler möjligheter.

En viktig del av vår mobila bevakning är utryckningar. Det innebär att en rondbil tar sig till den plats där larmet utlösts, kontrollerar objektet, vidtar eventuella åtgärder och rapporterar vad som skett. Alla larm kräver inte att en väktare tar sig till platsen men vid en del tillfällen kan inget ersätta fysisk närvaro. Det löser vår rondverksamhet. Du kan läsa mer under utryckningstjänster.

Tempest