Trygghet och sjukvård

Att du och dina medarbetare har grundläggande kunskaper om första hjälpen, livräddning, hjärtstartare och annan akutsjukvård är inte bara en trygghet för er utan också för era kunder och kunders kunder. Alltfler arbetsplatser utrustas med material såsom hjärtstartare men med hjälpmedel som kan rädda liv kommer också krav på utökade kunskaper. Vi kan hjälpa er med det.

Det mest grundläggande är kunskap om hjärt-lungräddning (HLR) och hjärtstartare (D-HLR). Våra kurser in om HLR och D-HLR fungerar lika väl som introduktioner för oerfarna som repetitionskurser för erfarna. Vi föredrar kurser i små grupper och är ni ett större antal sätter vi i samtal med er upp ett schema för hur alla medarbetare ska kunna genomföra utbildningen.

Vi tillhandahåller även kurser inom andra aspekter av trygghet och sjukvård, inte minst akutsjukvård. Den senare går bortom grundläggande hjärt-lungräddning och tar upp olika alternativ till första hjälp vid olycksplatser, sjukdomsfall, personskador, skador på flera individer och mycket annat. Såväl fortsättnings som repetitionskurser och specialövningar kan arrangeras om du har sådana behov.

Våra standardkurser inom trygghet och sjukvård är:

• HLR
• D-HLR
• Akutsjukvård I

Tempest